Trendy Nail Spa

6919 Veterans Memorial Blvd

Metairie, LA, 70003

Reviews (0)

0 out of 5.0
  • No reviews yet. Be the first to write one.

Write a review

Your email address will not be shared or shown

Overall Rating

Recent social media posts by Trendy Nail Spa
Photos from Trendy Nail Spa's post


Trendy Nail Spa's cover photo


Photos from Trendy Nail Spa's post
Photos from Trendy Nail Spa's post
Cảnh Tan Hoang CỦA Vườn Rau Lộc Hưng Tân Bình Sau Trận Đổ Quân Càn Quét của Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Cảnh Tan Hoang CỦA Vườn Rau Lộc Hưng Tân Bình Sau Trận Đổ Quân Càn Quets của Nhà Cầm Quyền Cộng Sản CƯỚP! CƯỚP NỮA! CƯỚP KHÔNG NGỪNG NGHỈ ! Lại cưỡng chế. Lạ...
Photos from Trendy Nail Spa's post

Photos from Trendy Nail Spa's post

Photos from Trendy Nail Spa's post
Photos from Trendy Nail Spa's post

Working Hours

  • Monday10:00 - 19:00
  • Wednesday10:00 - 19:00
  • Thursday10:00 - 19:00
  • Friday10:00 - 19:00
  • Saturday10:00 - 19:00
  • Sunday10:00 - 19:00

Trendy Nail Spa

  • (504) 888-5003